Laatste nieuws nieuwe banen

Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht en buitenInmiddels zijn onze nieuwe banen alweer een week bespeelbaar. Hierbij een paar ontwikkelingen en zaken die we graag met jullie willen delen.

Het is goed om te zien dat onze nieuwe banen direct met veel enthousiasme bespeeld worden. De eerste reacties over ons nieuwe park zijn positief en ook het eerste evenement (mini maxi toernooi) is goed verlopen. Uiteraard zijn er altijd wat vragen en opmerkingen en moeten de laatste puntjes nog op de "i" gezet worden. Graag houden we jullie op de hoogte:

  1. De trapjes om op de banen zijn inmiddels geïnstalleerd; 
  2. Vlak voor de vervanging van de verlichting hebben we een meting uitgevoerd op alle banen en bij de verschillende bewoners rondom ons park. Nu de nieuwe verlichting hangt zullen we opnieuw metingen gaan doen. Ogenschijnlijk is er wat verschil tussen de banen 1/2 en 3/4/5. Uit de metingen zal naar voren komen wat hier precies het verschil is en of dat eventueel nog aangepast moet worden. De resultaten zullen gedeeld worden;
  3. Zoals jullie hebben kunnen zien staat er nog geen hek tussen SVHA en ons park. Het plan was om dit hekwerk weer terug te plaatsten maar wel iets op te schuiven naar onze kant zodat hetb maaien van de grasstrook nog slechts aan 1 kant noodzakelijk is. De gemeente is verantwoordelijk voor de plaatsing van dit hekwerk. Wel zijn er zowel vanuit onze club als vanuit SVHA positieve geluiden te horen over de 'openheid' van dit middenterrein en de interactie tussen beide verenigingen. Beide besturen zullen in goed onderling overleg afstemmen of er goede alternatieven zijn voor het hekwerk zoals oorspronkelijk gepland. Uiteraard zullen voor- en nadelen afgewogen moeten worden;
  4. Als gevolg van deze openheid hebben we ook kunnen constateren dat onze minibaan af en toe gebruikt wordt door voetballers van SVHA. Dit is natuurlijk niet de bedoeling en dat heeft onze aandacht. Als we dit constateren zullen we steeds vriendelijk verzoeken of ze de baan willen verlaten en daarbij duidelijk aangeven dat dit bedoeld is voor het tennissen. Risico is ook dat voetbalschoenen voor snellere slijtage zullen zorgen. Aan iedereen het verzoek om dit steeds netjes te communiceren. De komende periode zullen we beoordelen hoe we hier verder mee omgaan.

Mochten er verder vragen en/of opmerkingen zijn, schroom niet even contact op te nemen met het bestuur.

Nieuws overzicht