Najaarscompetities KNLTB 2019

ER KAN WEER AANGEMELD WORDEN ! Lees hieronder verder voor alle informatie die van belang is voor de deelnemers aan de najaarscompetitie 2019.  Aanmelden kan dit keer per mail naar technischecommissie@tvha.nl. Doe dit voor 20 juni en hou even in de gaten dat je binnen een paar dagen na je aanmelding van ons een ontvangstbevestiging hebt gekregen. Zo niet, trek dan even aan de bel.

 Informatie KNLTB Najaarscompetitie 2019

1.    Je kunt je als compleet team of individueel opgeven. Als je je opgeeft als team dan gaan wij ervanuit dat alle andere spelers hiervan op de hoogte zijn. De uiteindelijke indeling wordt gemaakt door de Technische Commissie waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de spelers. Individuele aanmeldingen proberen wij te plaatsen, rekening houdend met speelsterkte, ervaring en evt. leeftijd.

2.    We proberen, waar nodig gebruik makend van variabele begintijden, zoveel mogelijk teams toe te laten per speeldag. 

3.    Er wordt in dubbelcompetities gespeeld met verkort spelen. Dat betekent dat een eventuele derde set bestaat uit een wedstrijdtiebreak. Dus tot 10 met 2 punten verschil. Bij de 8&9 competitie wordt ‘compact’ gespeeld waarbij bovendien bij iedere game bij 40-40 een beslissend punt gespeeld wordt.  

4.    Bij teveel aanmeldingen voor een competitie geldt de volgorde van binnenkomst. Teams die naar een andere competitie uit kunnen wijken proberen we die mogelijkheid te bieden. Geef daarom bij je aanmelding eventueel ook een 2e keus aan, dat is voor ons fijn om alvast te weten. 

5.    Als je niet iedere week kunt of wil spelen kun je jezelf opgeven als reserve. Als je dan benaderd wordt kun je op dat moment bepalen of je voor die datum beschikbaar bent. Ook bij het inzetten van invallers houden wij rekening met speelsterkte, ervaring en evt. leeftijd. We hebben graag een flinke lijst met reservespelers want het komt nogal eens voor dat we daar een beroep op moeten doen. 

6.    Het is mogelijk om aan meerdere competitiesoorten op verschillende dagen mee te doen.Wil je bij 2 verschillende verenigingen mee doen dan moet er dispensatie aangevraagd worden en ben je verplicht om aan beide competities minstens 4 x mee te doen. 

7.    Zoals altijd benadrukken we dat meedoen aan een competitie betekent meedoen aan een teamsport en verenigingsactiviteit. Dat betekent dat je een visitekaartje voor onze vereniging bent. 

8.    De kosten voor deelname aan de competitie bedragen 70 euro per team. Dit bedrag bestaat uit de teambijdrage voor de KNLTB en het gebruik van de ballen en wordt te zijner tijd door de penningmeester met jullie verrekend. 

9.    Let op! Terugtrekken van een team dat al bij de KNLTB aangemeld staat kan kosten met zich meebrengen. Deze kunnen oplopen tot dan 225 euro! Hiervan wordt slechts in hoge uitzondering afgeweken.  

10. De leeftijdsgrens is meestal 17+, wat betekent dat iedereen die in 2019 17 jaar wordt kan meedoen. Meer info over de mogelijkheden zie je op het inschrijfformulier. 

Speeldagen                                                                                                    Inhaaldagen

 

week

37

38

39

40

41

49

43

44

45

46

donderdag

12-09

19-09

26-09

03-10

10-10

17-10

24-10

31-10

07-11

14-11

vrijdag

13-09

20-09

27-09

04-10

11-10

18-10

25-10

01-11

08-11

15-11

zaterdag

14-09

21-09

28-09

05-10

12-10

19-10

26-10

02-11

09-11

16-11

zondag

15-09

22-09

29-09

06-10

13-10

20-10

27-10

03-11

10-11

17-11

 Op de KNLTB site kun je het complete competitiereglement vinden. 

Mocht je nog vragen hebben dan kun je die stellen bij een van de leden van de Technische Commissie:

Elly Filius (0488 451818), Judith Evers (0488 453042),

Marion IJkhout, Eveline Meester, Sifra Verploegen en Gerald Wiskamp.  

Inschrijfmogelijkheden KNLTB Najaarscompetitie 2019

 

speeldag

competitiesoort

wedstrijden

Aanvang

 

donderdag

Dames dubbel 17+

4DD

10.00 uur

donderdag

8&9 competitie 17+

2D

19.00 uur

vrijdag

Gemengd dubbel 50+

DD-HD-2GD

10.00 uur

vrijdag

Gemengd dubbel 17+

DD-HD-2GD

19.00 uur

vrijdag

Gemengd dubbel 35+

DD-HD-2GD

19.00 uur

vrijdag

Heren dubbel 17+

4HD

19.00 uur

vrijdag

Heren dubbel 35+

4HD

19.00 uur

vrijdag

Dames dubbel 17+

4DD

19.00 uur

vrijdag

Dames dubbel 35+

4DD

19.00 uur

zaterdag

Gemengd dubbel 17+

DD-HD-2GD

variabel *

zaterdag

Heren dubbel 17+

4HD

variabel *

zaterdag

Dames dubbel 17+

4DD

variabel *

zondag

Heren

4HD

variabel **

zondag

Dames

4DD

variabel **

zondag

8&9 competitie 17+

2D

middag ***

Variabel* : aanvangstijden tussen 09.00-16.30 uur en kunnen per week verschillen.

Variabel** : aanvangstijden tussen 09.00-16.30 uur en kunnen per week verschillen. Hieraan kunnen zowel junioren als senioren meedoen.

Middag ***: aanvangstijden liggen tussen 17.00-20.00 uur en kunnen per week verschillen.

8&9 competitie 17+ : bedoeld voor beginnende spelers. Per wedstrijddag worden 2 dubbels gespeeld waarbij alle combinaties mogelijk zijn (DD/HD/GD). Een team bestaat uit tenminste 3 spelers. Binnen deze competitie wordt een team ingedeeld in de 1e , voor de echte beginnende speler, of 2e klasse als je al een poosje tennist.

AANMELDEN KAN UITERLIJK 20 JUNI VIA EEN MAIL NAAR

technischecommissie@tvha.nl  met alle informatie mbt alle namen, de competitiesoort, speeldag

en contactgegevens van de teamcaptain.

Ook aanmelden als reserve kan per mail met vermelding van competiesoort(en) en speeldag(en).

Je ontvangt daarna binnen enkele dagen van ons een bevestiging van ontvangst.

 

 

 

Nieuws overzicht