Najaarscompetitie

Deze editie van de Najaarscompetitie bieden we voor alle dagen alleen maar de dubbelcompetitie aan. Voor de dinsdag, donderdag en de vrijdag was dat al zo maar nu gaan we dit ook voor de zaterdag doen. Zo kunnen we meer teams plaatsten en gaat het plannen van de banen ook iets makkelijker. Verder is het een landelijke competitie, alleen de vrijdagochtend wordt door de KNLTB nog regionaal aangeboden, maar ook die mondde al een paar keer uit in spelen buiten de provincie grenzen, de andere soorten niet meer.

Dit betekent dat de afstanden iets groter kunnen zijn. Voor de vrijdagavonden worden er 5 wedstrijddagen achter elkaar aan gespeeld, net als bij alle andere competitiesoorten, wat voor ons inhoudt dat er maar 6 teams geplaatst kunnen worden. Denk er bij opgave daarom ook alvast over na of jullie eventueel, bij uitloting voor de vrijdag, op de zaterdag zouden willen en kunnen spelen.

Wat nu verder nog van belang is:

  1. Je kunt je opgeven als team of individueel als invaller. Als je je opgeeft als team gaan wij er vanuit dat je overlegd hebt met al je teamgenoten. Bij individuele aanmelding als reserve kijken wij bij plaatsing naar speelsterkte, ervaring en indien van toepassing leeftijd
  2. Als er teveel teams zijn aangemeld zal er rekening worden gehouden met volgorde van binnenkomst. We laten zoveel teams toe als we kunnen plaatsen met toestemming van de bond, rekening houdend met andere activiteiten op de club. Op de dinsdag- donderdag- en vrijdagmorgen beginnen de wedstrijden om 10:00, op vrijdagavond om 19:00 en op de zaterdag spelen we met variabele tijden tussen 10:00 en 16:00
  3. Zoals altijd benadrukken we dat je in teamverband aan een competitie meedoet en daarmee onze vereniging vertegenwoordigt
  4. De KNLTB bepaalt aan de hand van de gemiddelde speelsterkte van het team in welke klasse je ingedeeld wordt
  5. De leeftijdsgrens is 17+, dus iedereen die in 2023 17 jaar wordt kan meedoen aan een seniorencompetitie in 2023
  6. Aan het meedoen aan de competitie zijn kosten verbonden. Deze worden te zijner tijd met jullie verrekend en bestaan uit de teambijdrage voor de KNLTB en het gebruik van nieuwe ballen tijdens jullie thuiswedstrijden

Let op! Bij terugtrekken van een bij de KNLTB aangemeld team worden door de KNLTB kosten in rekening gebracht. Deze kunnen oplopen tot 225 euro en komen in principe voor rekening van het team! Dit geldt ook voor eventueel opgelegde boetes.

Kijk voor meer informatie en regels die van toepassing zijn op de site van de KNLTB.

Speeldag Dinsdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
Datum    12 september 14 september 15 september 16 september
  19     21 september    22 september 23 september
  26 september 28 september 29 september 30 september
  3 oktober 5 oktober 6 oktober    7 oktober
  10 oktober 12 oktober 13 oktober 14 oktober
Inhaaldag 17 oktober 19 oktober 20 oktober 21 oktober
    24 oktober 26 oktober 27 oktober 28 oktober

Waar kunnen we ons voor opgeven?

Dindag Dames dubbel       10:00  
Donderdag Dames dubbel       10:00  
Vrijdagochtend Gemengd dubbel 50+       10:00  
vrijdagavond Dames dubbel 17+ Dames dubbel 35+ Gemengd dubbel 17+ Gemengd dubbel 35+       

Er kunnen 6 teams geplaatst worden!

Zaterdag    Heren dubbel 17+ Heren dubbel 50+ Dames dubbel 17+ Gemengd dubbel 17+ Variabel  

Heb je over bovenstaande nog vragen, stel ze op technischecommissie@tvha.nl

De inschrijvingstermijn sluit op 5 juni 2023. We zien jullie opgaves zo snel mogelijk verschijnen en hopen op weer gezellige weedstrijddagen.

Vriendelijke groet,
De Technische Commissie

Downloads:

Nieuws Overzicht