Lief en leed commissie

Wat is de taak/doel van deze commissie?

Het doel van de lief en leed commissie is het bereiken van de leden, eventuele partner of andere betrokkenen bij onze vereniging middels een (kleine) passende attentie. Door het aanreiken van deze attentie toont de vereniging haar sympathie in de vorm van een felicitatie dan wel steun. Op deze wijze hopen wij dat de betrokkenheid van de vereniging vergroot wordt bij onze leden.

De verschillende aangelegenheden waarop TVHA de leden wil bereiken zijn:

  • Blessures
  • Ziekte
  • Overlijden
  • Geboorte
  • Huwelijk

Als commissie willen wij u dan ook vragen wanneer u binnen onze vereniging een feestelijk of verdrietig moment verneemt, de commissie hiervan graag in kennis wordt gesteld door middel van een e-mail naar liefenleedcommissie @tvha.nl of te bellen naar Ria Spanbroek.

Op deze wijze kunnen wij die persoon een warm hart toedragen namens TVHA.

Losse artikelen Overzicht