Lidmaatschap

Algemeen
Iedereen kan op ieder moment van het jaar lid worden. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Er is verschil in lidmaatschap tussen een junior- en senior-lid. In het jaar dat je de leeftijd van 18 jaar bereikt wordt je automatisch senior-lid.

De volgende contributietarieven zijn van toepassing:

Lidmaatschap Tarief
     
Senior lid  €                120,00
Slapend lid  €                22,50
   
Proeflidmaatschap senior  €                15,00
Proeflidmaatschap junior  €                12,00
   
Zomerlidmaatschap (juni t/m augustus)  €                35,00
   
Schooltennis junior  €                60,00
Alles-in-één  junior  €              350,00
   
Eenmalig inschrijfgeld  €                20,00
 
 
Het proeflidmaatschap is geldig voor een periode van 6 weken.
 
Het zomerlidmaatschap is een tijdelijke lidmaatschapsvorm, die hoort bij de Zomer challenge.
 
Het schooltennis is een speciale regeling voor leerlingen van het basisonderwijs en heeft als doel de leerlingen kennis te laten maken met de tennissport. Het verschuldigde bedrag is inclusief 10 lessen in het tweede kwartaal. Tennisracket en ballen zijn aanwezig bij de lessen. Eventueel kunt u hier ook een racket kopen.
 
Het alles-in-één lidmaatschap is geldig van 1 april tot en met 31 maart van het volgende jaar, betaling vindt plaats per kwartaal. Dit lidmaatschap opzeggen kan ieder kwartaal, met een opzegtermijn van 1 maand. Dit dient schriftelijk bij de ledenadministratie te gebeuren.
Jeugdleden hebben 35 lessen, doen mee aan de voorjaars- en de najaarscompetitie en doen mee aan de activiteiten die worden georganiseerd door de Jeugdcommissie. Meer informatie over het lidmaatschap voor de jeugd vind je hier.
Inschrijven
Het inschrijfgeld dient eenmalig betaald te worden (bij een proeflidmaatschap wordt geen inschrijfgeld in rekening gebracht).
Inschrijven kan via onze website. Dit inschrijfformulier dient volledig ingevuld te worden en vergezeld te gaan van een goed lijkende pasfoto.
Het inschrijfformulier is hier te vinden. 
Machtiging
Om de werkzaamheden van de penningmeester zo veel mogelijk te beperken is gekozen voor betaling van alle betalingsverplichtingen aan de vereniging door middel van een automatische afschrijving. Voor nieuwe leden is dit verplicht gesteld.
Pasje
Omdat wij u aanmelden bij de KNLTB ontvangt u ook het definitieve pasjes dat door de KNLTB wordt vervaardigd. Een paar weken na aanmelding krijgt u hierover bericht.
Bij verlies van het pasje kan tegen een vergoeding van € 5,00 een nieuw pasje aangevraagd worden bij de ledenadministratie. 
Introducélabel
Ieder lid van de vereniging heeft de mogelijkheid om met een introducé te tennissen, dit kan bij het reserveren van de banen worden aangegeven. Betaling vindt achteraf plaats.
Opzegging
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk en voor 31 december van enig jaar te geschieden bij de ledenadministratie (ledenadministratie@tvha.nl).
Het is ook mogelijk je lidmaatschap op te zeggen door op de website naar je Persoonlijke gegevens te gaan en daar het formulier achter de optie "Beëindigen lidmaatschap" in te vullen.