Fair Play

Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de sport, en daarmee ook niet binnen de tennissport. Op en naast de tennisbaan dient iedereen van pure recreant tot toptennisser, tennisleraar, scheidsrechter, toeschouwer, ouder of bestuurder/vrijwilliger zich eerlijk en sportief te gedragen.

Ook TVHA wil hieraan bijdragen. Met name voor de omgang met onze jeugd vinden wij het belangrijk dat wij dit ook borgen door het aanvragen van een VOG voor de verenigingsvrijwilliger die met onze jeugd in contact komt. Daarnaast hebben wij vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Verder vinden wij het erg belangrijk dat iedereen met respect wordt behandeld. Daardoor zorgen we met zijn allen voor een positieve sfeer, waarin iedereen zich op zijn gemak voelt en op zijn of haar manier optimaal kan presteren. In zo'n omgeving is geen plaats voor welke vorm van ongewenst gedrag dan ook, zoals bijvoorbeeld seksuele intimidatie, pesten of discriminatie.

Op de site van de KNLTB is veel informatie te vinden over Fair Play in de meest brede zin van het woord; https://www.centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/juridisch/fair-play/

Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenspersoon is er voor als je ergens mee zit en/of vragen heeft. De vertrouwenspersoon speelt een adviserende rol en helpt jou om de juiste stappen te zetten en biedt daarbij waar nodig ondersteuning. De vertrouwenspersonen zijn geheel onafhankelijk en informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Je kunt een melding doen bij de vertrouwenspersoon van TVHA, hij of zij is er om met jou te praten en jou steun en advies te geven. Je kan via de mail contact opnemen met één van onderstaande vertrouwenspersonen.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Hoe vervelend zou het achteraf gezien zijn, als blijkt dat bepaalde zaken voorkomen hadden kunnen worden met een VOG? Iedereen kent wel de verhalen van vrijwilligers waarvan achteraf blijkt dat zij bij een screening door middel van een VOG al door de mand zouden zijn gevallen. En toch hadden ze vrij spel omdat er geen VOG was aangevraagd, waardoor ze bijvoorbeeld de verenigingskas plunderden. Iets wat je natuurlijk niet wil. Zeker bij vrijwilligers die met kinderen of andere kwetsbare groepen werken, is de VOG een belangrijke extra zekerheid. Kijk hier voor de gedragscode waaraan onze vrijwilligers zich moeten houden.

TVHA vertrouwenscontactpersonen

Sylvia Holvast

Remco IJkhout