Bardiensten en Boetebeleid

In de afgelopen  ALV (8 februari 2023) is besloten om over te gaan tot onderstaande regels m.b.t. het inroosteren van bardiensten.

Wanneer het bardienstrooster openstaat voor roostering, zijn de seniorleden jonger dan 70 jaar verplicht om zichzelf in te roosteren. Dit geldt uiteraard niet voor leden die de zelfwerkzaamheid al afkopen en voor de commissieleden/bestuursleden/sponsoren die zich voor vrijstelling hebben aangemeld bij barcommissie@tvha.nl. Voorheen werden de seniorleden die zich níet zelf inroosterden, alsnog door de barcommissie ingedeeld. Dat gaat nu veranderen: wie zich in de 3 weken dat het rooster openstaat NIET zelf inroostert, geeft daarmee aan dat hij/zij geen bardienst wil draaien en diegene betaalt daarvoor het afkoopbedrag van 50 euro. Daarmee krijgt diegene 1 kalenderjaar (jan-dec) vrijstelling van bardienst. Mocht het iemand om technische redenen niet lukken om zelf in te roosteren, dan kan je hulp vragen via barcommissie@tvha.nl. De commissie zal na twee weken openstaan van het rooster nog een reminder per mail versturen om bovenstaande nogmaals te benadrukken.

Door deze nieuwe regel, bestaat de mogelijkheid dat het komende bardienstrooster niet volledig gevuld raakt. Om eventuele gaten op te vullen, zijn we op zoek naar mensen die het niet erg vinden om (hopelijk alleen in het eerstvolgende rooster van maart t/m augustus) één of meer extra diensten te draaien. Hier kan je je voor aanmelden via barcommissie@tvha.nl.

Bij het niet op komen dagen voor een ingeroosterde bardienst zal de eerste keer een waarschuwing (via e-mail) volgen, en bij een tweede keer verzuim wordt direct een boete van 50 euro in rekening gebracht. Dat is gelijk aan het bedrag dat de afkopende leden betalen.

De barcommissie zal voortaan niet meer standaard bemiddelen bij bardienstruilingen, dit doen we alleen nog voor relatief nieuwe leden. Het ruilen kan iedereen namelijk prima zelf regelen met behulp van de contactgegevens in de ClubApp en op de website (op de website moet je wel even inloggen om telefoonnummer of mailadres van de mede-leden te kunnen zien). Je zou ook gebruik kunnen maken van de besloten facebookpagina van T.V.H.A. om een dienst te ruilen.

Om alle informatie van T.V.H.A. goed te ontvangen (o.a. de meldingen over het bardienstrooster en de herinneringsmailtjes uit het roostersysteem) is het van belang dat je met een actueel mailadres in het ledenbestand staat. Dit kan je eenvoudig zelf checken door in de ClubApp je eigen naam op te zoeken in de ledenlijst. Als je klikt op je naam en vervolgens op de button met de drie puntjes  ... , kan je kiezen voor “profiel bewerken”. Hier kan je je gegevens, bijvoorbeeld je mailadres of telefoonnummer, aanpassen.

 

Algemene informatie over bardiensten - ter info.

De opbrengsten uit onze kantine zorgen ervoor dat ons lidmaatschap het allergoedkoopste is uit de regio. Dat is een voordeel voor ons allemaal, en dat "verdienen" we met z'n allen door bardiensten te draaien. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die veel of weinig tennissen; we zijn een vereniging en al onze leden zijn gelijk en we dragen ieder ons steentje bij. Als voor jou het draaien van bardiensten heel bezwaarlijk is, kan je het afkopen voor 50 euro per jaar.

Onze kantine is alleen open tijdens evenementen. Maar we zijn een actieve vereniging, dus ieder jaar hebben we ruim 600 diensten te vullen. En we hebben ongeveer 275 seniorleden die bardienst draaien, dus dat komt neer op 2 of 3 bardiensten per persoon per jaar. Als je ook wintercompetitie speelt, dan komen daar nog wat bardiensten bij (maximaal 3 wanneer je zowel de maandag- als de donderdagcompetitie speelt). De wintercompetitie is zelfvoorzienend, de bardiensten worden uitsluitend door de deelnemers verzorgd. Voor de diensten tijdens de wintercompetitie kan je je niet zelf inroosteren, want deze diensten zijn gekoppeld aan de wedstrijden die je speelt: een late bardienst krijg je toebedeeld op een avond waarop je om 19.40 uur speelt, en een vroege bardienst krijg je als je om 22.00 uur speelt.

Er worden twee reguliere bardienstroosters per jaar gemaakt: maart t/m augustus, en september t/m februari. Het inroosteren voor deze bardiensten kan je zelf doen, daarover word je via de nieuwsbrief geïnformeerd. Je krijgt 3 weken de tijd om zelf in te roosteren, en na 2 weken sturen we ook nog een herinnering. Je kan ervoor kiezen om in het eerste rooster al meteen 2 of 3 diensten te kiezen, dan ben je er voor de rest van het jaar vanaf. Maar je mag ook 1 dienst kiezen en de rest in het volgende rooster inplannen (het systeem houdt bij hoeveel diensten/vrijwilligerspunten je maakt per kalenderjaar).

Het roosterprogramma stuurt automatisch een herinneringsmailtje twee weken voorafgaand aan je bardienst.

Ga je voor het eerst inroosteren en wil je tijdens je eerste bardienst wat uitleg krijgen? Meld je dan tijdig (ruim een week van tevoren) bij barcommissie@tvha.nl en vermeld de datum en tijd van je bardienst. Dan komt iemand van de barcommissie je wegwijs maken in de kantine en achter de bar.  
Losse artikelen Overzicht