voorjaars-, najaars- en zomeravondcompetities

Voorjaars-, Najaars- en zomeravond competitie worden aangeboden via publicatie op de website of de TennisEmail.

Hieronder staan de regels die zowel voor de voorjaars-, najaars- als zomeravondcompetitie van toepassing zijn.

 

 1. Je kunt je opgeven als team of individueel als invaller. Als je je opgeeft als team gaan wij er vanuit dat je overlegd hebt met al je teamgenoten. Bij individuele aanmelding kijken wij bij plaatsing naar speelsterkte, ervaring en indien van toepassing leeftijd.

2. Je kunt een eerste en een tweede keus invullen. Doe dit laatste alsjeblieft ook. Het kan voor ons handig zijn te weten wat voor jullie mogelijk is. Komt een team hiervoor in aanmerking dan wordt er overlegd om te kijken of die tweede keus nog een optie is.

3. Als er teveel teams zijn aangemeld zal er rekening worden gehouden met volgorde van binnenkomst en opgegeven 2e keus. We laten zoveel teams toe als we kunnen plaatsen met toestemming van de bond, rekening houdend met activiteiten op de club.              

Op zaterdag en zondag werken alle verenigingen met variabele aanvangstijden zodat er ruimte is voor iets meer teams dan op de vrijdagavond.

4. Reservespelers. Als je niet iedere week wil spelen, kun je jezelf opgeven als reserve voor een of meerdere competitiesoorten. Ook bij het vragen van invallers wordt rekening gehouden met speelsterkte, ervaring en leeftijd als dit van toepassing is. We hebben natuurlijk graag een hele lijst met reserves, dus geef je op als het je leuk lijkt!

5. Zoals altijd benadrukken we dat je in teamverband aan een competitie meedoet en daarmee onze vereniging vertegenwoordigt.

6. Het is toegestaan dat je meedoet aan meerdere competitiesoorten, bij variabele aanvangstijden mag je zelfs 2 x op dezelfde dag spelen. Hiervoor hoeft geen dispensatie meer te worden aangevraagd, tenzij de gemiddelde speelsterkte van de teams teveel verschilt. Wel moet er sowieso dispensatie worden aangevraagd als je voor 2 verschillende verenigingen wil spelen. Je bent dan verplicht om tenminste 4 wedstrijddagen mee te doen bij elk team en natuurlijk lid te zijn van beide verenigingen.

7. De KNLTB bepaalt aan de hand van de gemiddelde speelsterkte van het team in welke klasse je ingedeeld wordt.

8. De leeftijdsgrens is meestal 17+, dus iedereen die in het lopende jaar 17 jaar wordt kan meedoen aan seniorencompetities.

9. Aan het meedoen aan de competitie zijn kosten verbonden. Deze worden te zijner tijd met jullie verrekend en bestaan uit de teambijdrage voor de KNLTB en het gebruik van nieuwe ballen tijdens jullie thuiswedstrijden. Let op! Bij terugtrekken van een bij de KNLTB aangemeld team worden door de KNLTB kosten in rekening gebracht. Deze kunnen oplopen tot 225 euro en komen in principe voor rekening van het team!

Kijk voor meer informatie en regels die van toepassing zijn op de site van de KNLTB.

Na ontvangst van je aanmelding sturen wij daarvan een bevestiging. Heb je na 2 dagen nog geen bevestiging ontvang, check dan even of je aanmelding wel goed is doorgekomen.

Zorg dat je hele team op de hoogte is van alle informatie over deelname.

 

 

 

 

Downloads:

Nieuws Overzicht