Reglementen

Op deze pagina zijn de relevante reglementen opgenomen zoals deze binnen TVHA geldig zijn. In alle gevallen die niet voorzien worden binnen de reglementen is het bestuur verantwoordelijk voor het nemen van een beslissing.

Baanreglement
Dit reglement voorziet in de spelregels die we hanteren bij het gebruik van de banen. Het reglement vindt u hier.

Lesreglement
De belangrijkste uitgangspunten voor de lessen zijn te vinden in het lesreglement.  Deze vindt u hier.