PR-commissie

Wat zijn de taken van de commissie?

De commissie behartigt de PR-activiteiten van de vereniging, zorgt voor de verspreiding van de digitale nieuwsbrief TennisEmail en beheert de website van de club. Daarnaast is de commissie verantwoordelijk voor activiteiten voor het werven van nieuwe en behouden van huidige leden.

Activiteiten

De PR-commissie houdt zich bezig met de volgende activiteiten:

  • Verspreiding van de digitale nieuwsbrief TennisEmail
  • Representatie van TVHA bij diverse evenementen
  • Contacten met dag- en weekbladen en de Dorpskrant Herveld Andelst
  • Beheer van de website www.tvha.nl
  • Meer betrekken van leden bij de vereniging door het organiseren van evenementen zoals bijvoorbeeld toss-avonden
  • Organiseren van de Zomerchallenge samen met enkele enthousiaste TVHA-leden
  • In het kader van werving en behoud van leden vragen we iedereen die opzegt om de redenen daarvan aan te geven. Dit met de bedoeling om waar mogelijk dingen binnen de vereniging te verbeteren.

Aanvullende informatie

De digitale nieuwsbrief TennisEmail verschijnt gemiddeld eens in de 2 à 3 weken en wordt per e-mail verspreid. Kopij voor de TennisEmail graag mailen naar kopij@tvha.nl. Alle relevante informatie over TVHA zoals bijvoorbeeld commissie- en bestuursinformatie, baanreglement, de activiteitenkalender en het adressenbestand van de leden zijn terug te vinden op de website.

Email: pr-commissie@tvha.nl

Losse artikelen Overzicht