T.V.H.A.

Bardiensten en Boetebeleid

In de afgelopen  ALV (8 februari 2023) is besloten om over te gaan tot onderstaande regels m.b.t. het inroosteren van bardiensten.

Wanneer het bardienstrooster openstaat voor roostering, zijn de seniorleden jonger dan 70 jaar verplicht om zichzelf in te roosteren. Dit geldt uiteraard niet voor leden die de zelfwerkzaamheid al afkopen en voor de commissieleden/bestuursleden/sponsoren die zich voor vrijstelling hebben aangemeld bij barcommissie@tvha.nl. Voorheen werden de seniorleden die zich níet zelf inroosterden, alsnog door de barcommissie ingedeeld. Dat gaat nu veranderen: wie zich in de 3 weken dat het rooster openstaat NIET zelf inroostert, geeft daarmee aan dat hij/zij geen bardienst wil draaien en diegene betaalt daarvoor het afkoopbedrag van 50 euro. Daarmee krijgt diegene 1 kalenderjaar (jan-dec) vrijstelling van bardienst. Mocht het iemand om technische redenen niet lukken om zelf in te roosteren, dan kan je hulp vragen via barcommissie@tvha.nl. De commissie zal na twee weken openstaan van het rooster nog een reminder per mail versturen om bovenstaande nogmaals te benadrukken.

Door deze nieuwe regel, bestaat de mogelijkheid dat het komende bardienstrooster niet volledig gevuld raakt. Om eventuele gaten op te vullen, zijn we op zoek naar mensen die het niet erg vinden om (hopelijk alleen in het eerstvolgende rooster van maart t/m augustus) één of meer extra diensten te draaien. Hier kan je je voor aanmelden via barcommissie@tvha.nl.

Bij het niet op komen dagen voor een ingeroosterde bardienst zal de eerste keer een waarschuwing (via e-mail) volgen, en bij een tweede keer verzuim wordt direct een boete van 50 euro in rekening gebracht. Dat is gelijk aan het bedrag dat de afkopende leden betalen.

De barcommissie zal voortaan niet meer standaard bemiddelen bij bardienstruilingen, dit doen we alleen nog voor relatief nieuwe leden. Het ruilen kan iedereen namelijk prima zelf regelen met behulp van de contactgegevens in de ClubApp en op de website (op de website moet je wel even inloggen om telefoonnummer of mailadres van de mede-leden te kunnen zien). Je zou ook gebruik kunnen maken van de besloten facebookpagina van T.V.H.A. om een dienst te ruilen.

Om alle informatie van T.V.H.A. goed te ontvangen (o.a. de meldingen over het bardienstrooster en de herinneringsmailtjes uit het roostersysteem) is het van belang dat je met een actueel mailadres in het ledenbestand staat. Dit kan je eenvoudig zelf checken door in de ClubApp je eigen naam op te zoeken in de ledenlijst. Als je klikt op je naam en vervolgens op de button met de drie puntjes  ... , kan je kiezen voor “profiel bewerken”. Hier kan je je gegevens, bijvoorbeeld je mailadres of telefoonnummer, aanpassen.

 

Algemene informatie over bardiensten - ter info.

De opbrengsten uit onze kantine zorgen ervoor dat ons lidmaatschap het allergoedkoopste is uit de regio. Dat is een voordeel voor ons allemaal, en dat "verdienen" we met z'n allen door bardiensten te draaien. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die veel of weinig tennissen; we zijn een vereniging en al onze leden zijn gelijk en we dragen ieder ons steentje bij. Als voor jou het draaien van bardiensten heel bezwaarlijk is, kan je het afkopen voor 50 euro per jaar.

Onze kantine is alleen open tijdens evenementen. Maar we zijn een actieve vereniging, dus ieder jaar hebben we ruim 600 diensten te vullen. En we hebben ongeveer 275 seniorleden die bardienst draaien, dus dat komt neer op 2 of 3 bardiensten per persoon per jaar. Als je ook wintercompetitie speelt, dan komen daar nog wat bardiensten bij (maximaal 3 wanneer je zowel de maandag- als de donderdagcompetitie speelt). De wintercompetitie is zelfvoorzienend, de bardiensten worden uitsluitend door de deelnemers verzorgd. Voor de diensten tijdens de wintercompetitie kan je je niet zelf inroosteren, want deze diensten zijn gekoppeld aan de wedstrijden die je speelt: een late bardienst krijg je toebedeeld op een avond waarop je om 19.40 uur speelt, en een vroege bardienst krijg je als je om 22.00 uur speelt.

Er worden twee reguliere bardienstroosters per jaar gemaakt: maart t/m augustus, en september t/m februari. Het inroosteren voor deze bardiensten kan je zelf doen, daarover word je via de nieuwsbrief geïnformeerd. Je krijgt 3 weken de tijd om zelf in te roosteren, en na 2 weken sturen we ook nog een herinnering. Je kan ervoor kiezen om in het eerste rooster al meteen 2 of 3 diensten te kiezen, dan ben je er voor de rest van het jaar vanaf. Maar je mag ook 1 dienst kiezen en de rest in het volgende rooster inplannen (het systeem houdt bij hoeveel diensten/vrijwilligerspunten je maakt per kalenderjaar).

Het roosterprogramma stuurt automatisch een herinneringsmailtje twee weken voorafgaand aan je bardienst.

Ga je voor het eerst inroosteren en wil je tijdens je eerste bardienst wat uitleg krijgen? Meld je dan tijdig (ruim een week van tevoren) bij barcommissie@tvha.nl en vermeld de datum en tijd van je bardienst. Dan komt iemand van de barcommissie je wegwijs maken in de kantine en achter de bar.  
T.V.H.A.

Uitleg inroosteren bardiensten

Hier even een korte uitleg van het inroosteren van bardiensten, zowel via de T.V.H.A.-website als via de ClubApp

Via de website www.tvha.nl
Klik op het poppetje rechtsboven om in te loggen.
Daar vul je links bij “E-mail/Gebruiker” je mailadres in. Let op: dit moet natuurlijk wel het mailadres zijn waarmee je in het T.V.H.A.-ledenbestand staat! Als je je wachtwoord nog weet, dan vul je die daarnaast in. Ben je je wachtwoord vergeten, klik dan op het woordje "opvragen?" rechtsboven. Dan ontvang je in je mailbox een nieuw wachtwoord.
Als het inloggen is gelukt, klik je op 'Bardiensten' rechtsbovenaan.

Dan verschijnt een nieuwe pagina met berichten van de barcommissie en onderaan staat een lijst van de huidige maand met daarnaast een maandkalender. Aan weerskanten van de naam van de maand staan pijltjes naar links en rechts. Door op die pijltjes te klikken, ga je naar de volgende of de vorige maand. Let op: op een telefoon is dit soms niet allemaal zichtbaar, het is makkelijker om het vanaf een tablet of computer te doen!

Wanneer je op een bepaalde datum op het groene woord "inschrijven" klikt, wordt jouw naam bij die dienst ingeroosterd. Je krijgt dan ook automatisch een herinneringsmailtje ca. twee weken voordat je dienst is.  

Via de ClubApp
Open de ClubApp. Klik op het menu rechtsonder, en kies daarna “Dienstenplanner”. Bovenin beeld zie je de maanden, en je kan in iedere maand naar beneden scrollen om alle data te zien. De data waar al een fotootje bij staan, zijn al door iemand gekozen. De groene cirkeltjes met een plusje erin zijn de openstaande diensten. Zie je een geschikte datum? Druk dan op het groene cirkeltje en daarna op de blauwe button “Inschrijven”. Vervolgens komt er nog een keer een groene button “Inschrijven” en als je daarop gedrukt hebt dan is je inschrijving definitief. Je krijgt dan ook automatisch een herinneringsmailtje ca. twee weken voordat je dienst is.   

Lukt het je niet om in te roosteren? Mail een korte beschrijving van waar je vastloopt naar barcommissie@tvha.nl en vermeld je telefoonnummer erbij. Dan neemt er z.s.m. iemand van de barcommissie contact met je op om het samen op te lossen.

T.V.H.A.

Bardiensten en Boetebeleid

In de afgelopen ALV (8 februari 2023) is besloten om over te gaan tot onderstaande regels m.b.t. het inroosteren van bardiensten.

  • Wanneer het bardienstrooster openstaat voor roostering, zijn de seniorleden jonger dan 70 jaar verplicht om zichzelf in te roosteren. Dit geldt uiteraard niet voor leden die de zelfwerkzaamheid al afkopen en voor de commissieleden/bestuursleden/sponsoren die zich voor vrijstelling hebben aangemeld bij barcommissie@tvha.nl. Wie zich in de 3 weken dat het rooster openstaat NIET zelf inroostert, geeft daarmee aan dat hij/zij geen bardienst wil draaien en diegene betaalt daarvoor het afkoopbedrag van 50 euro. Na twee weken openstaan van het rooster zal de bardienstcommissie een reminder per mail sturen om leden nogmaals op bovenstaande te wijzen!
  • Door deze nieuwe regel, bestaat de mogelijkheid dat het komende bardienstrooster niet volledig gevuld raakt. Om eventuele gaten op te vullen, zijn we op zoek naar mensen die het niet erg vinden om (hopelijk alleen in het eerstvolgende rooster van maart t/m augustus) één of meer extra diensten te draaien. Hier kan je je voor aanmelden via barcommissie@tvha.nl
  • Bij het niet op komen dagen voor een ingeroosterde bardienst zal de eerste keer een waarschuwing (via e-mail) volgen, en bij een tweede keer verzuim wordt direct een boete van 50 euro in rekening gebracht. Dat is gelijk aan het bedrag dat de afkopende leden betalen
  • De barcommissie zal voortaan niet meer standaard bemiddelen bij bardienstruilingen, dit doen we alleen nog voor relatief nieuwe leden. Het ruilen kan iedereen namelijk prima zelf regelen met behulp van de contactgegevens in de clubapp en op de website (op de website moet je wel even inloggen om telefoonnummer of mailadres van de mede-leden te kunnen zien). Je zou ook gebruik kunnen maken van de besloten facebookpagina van T.V.H.A. om een dienst te ruilen
  • Om alle informatie van T.V.H.A. goed te ontvangen (o.a. de meldingen over het bardienstrooster en de herinneringsmailtjes uit het roostersysteem) is het van belang dat je met een actueel mailadres in het ledenbestand staat. Dit kan je eenvoudig zelf checken door in de ClubApp je eigen naam op te zoeken in de ledenlijst. Als je klikt op je naam en vervolgens op de button met de drie puntjes  ... , kan je kiezen voor “profiel bewerken”. Hier kan je je gegevens, bijvoorbeeld je mailadres of telefoonnummer, aanpassenT.V.H.A.

Alles-in-één Lidmaatschap

Het Alles-in-één Lidmaatschap is een compleet lidmaatschap voor jeugdleden t/m 17 jaar. Met dit lidmaatschap zit een jeugdlid niet langer alleen op tennisles, maar op tennis!

 

Lees meer
T.V.H.A.

VOORJAARS- EN ZOMERAVONDCOMPETITIES 2021

Informatie T.V.H.A. Voorjaars- en Zomeravondcompetities 2021

1. Je kunt je opgeven als team of individueel als invaller. Als je je opgeeft als team gaan wij er vanuit dat je overlegd hebt met al je teamgenoten. Bij individuele aanmelding kijken wij bij plaatsing naar speelsterkte, ervaring en indien van toepassing leeftijd.

2. Je kunt een eerste en een tweede keus invullen. Doe dit laatste alsjeblieft ook. Het kan voor ons handig zijn te weten wat voor jullie mogelijk is. Komt een team hiervoor in aanmerking dan wordt er overlegd om te kijken of die tweede keus nog een optie is.

3. Als er teveel teams zijn aangemeld zal er rekening worden gehouden met volgorde van binnenkomst en opgegeven 2e keus. We laten zoveel teams toe als we kunnen plaatsen met toestemming van de bond, rekening houdend met activiteiten op de club.              

Op zaterdag en zondag werken alle verenigingen met variabele aanvangstijden zodat er ruimte is voor iets meer teams dan op de vrijdagavond.

4. Reservespelers. Als je niet iedere week wil spelen, kun je jezelf opgeven als reserve voor een of meerdere competitiesoorten. Ook bij het vragen van invallers wordt rekening gehouden met speelsterkte, ervaring en leeftijd als dit van toepassing is. We hebben natuurlijk graag een hele lijst met reserves, dus geef je op als het je leuk lijkt!

5. Zoals altijd benadrukken we dat je in teamverband aan een competitie meedoet en daarmee onze vereniging vertegenwoordigt.

6. Het is toegestaan dat je meedoet aan meerdere competitiesoorten, bij variabele aanvangstijden mag je zelfs 2 x op dezelfde dag spelen. Hiervoor hoeft geen dispensatie meer te worden aangevraagd, tenzij de gemiddelde speelsterkte van de teams teveel verschilt. Wel moet er sowieso dispensatie worden aangevraagd als je voor 2 verschillende verenigingen wil spelen. Je bent dan verplicht om tenminste 4 wedstrijddagen mee te doen bij elk team en natuurlijk lid te zijn van beide verenigingen.

7. De KNLTB bepaalt aan de hand van de gemiddelde speelsterkte van het team in welke klasse je ingedeeld wordt.

8. De leeftijdsgrens is meestal 17+, dus iedereen die in 2021 17 jaar wordt kan meedoen aan seniorencompetities 2021.

9. Aan het meedoen aan de competitie zijn kosten verbonden. Deze worden te zijner tijd met jullie verrekend en bestaan uit de teambijdrage voor de KNLTB en het gebruik van nieuwe ballen tijdens jullie thuiswedstrijden. Let op! Bij terugtrekken van een bij de KNLTB aangemeld team worden door de KNLTB kosten in rekening gebracht. Deze kunnen oplopen tot 225 euro en komen in principe voor rekening van het team!

Kijk voor meer informatie en regels die van toepassing zijn op de site van de KNLTB.

 

Speeldag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Zomeravond

1e

06-04

08-04

09-04

10-04

11-04

12-05

2e

13-04

15-04

16-04

17-04

18-04

19-05

3e

20-04

22-04

23-04

24-04

25-04

26-05

4e

11-05

29-04

30-04

01-05

02-05

02-06

5e

18-05

20-05

14-05

15-05

16-05

09-06

6e

25-05

27-05

28-05

29-05

30-05

16-06

7e

01-06

03-06

04-06

05-06

06-06

23-06

inhaal

04-05

06-05

07-05

08-05

 

 

inhaal

13-05

13-05

13-05

13-05

03-05

 

inhaal

24-05

24-05

24-05

24-05

21-05

 

inhaal

08-06

10-06

11-06

12-06

01-06

 

 

Pasen 04/05-04, Koningsdag 27-04, Hemelvaart 13-05 en Pinksteren 23/24-05

T.V.H.A.

Dubbelmasters 2018

Dit jaar organiseren we op zaterdagavond 6 oktober (voor de 8e keer) de TVHA Dubbelmasters.

Net als vorig jaar gaan we het weer op 1 zaterdag plaats laten vinden. Vorig jaar is dit positief ontvangen, en het past beter in de volle agenda's. Daarom wordt het dit jaar weer een compact toernooi en daardoor exclusiever. We nodigen 8 heren en 8 dames uit, om te strijden om de titel. De datum is dus zaterdag 6 oktober (we starten rond 19 uur). Iedereen is welkom om te komen kijken naar de mooie wedstrijden!

Waarom?
Natuurlijk hebben we ieder jaar onze Dubbel/Mix clubkampioenschappen, waarin de beste van de club wordt bepaald. Hierbij ligt – omdat bijna nooit de beste dubbelspelers samen aantreden – de nadruk vooral op gezelligheid. Dat is prima en moet wat ons betreft zeker zo blijven, echter is het leuk om te weten wie in 2018 nu echt de beste dubbelaar van TVHA is. En voor de toeschouwers is het natuurlijk erg leuk om de beste spelers van onze club tegen en met mekaar te zien tennissen.

Wie doen er mee?
Op basis van de actuele KNLTB-dubbelrating, zullen de beste 8 dubbelspelers en -speelsters van TVHA worden uitgenodigd.

De deelnemers worden per categorie (dames of heren) ingedeeld in 2 poules van 4. Iedere wedstrijd (welke bestaat uit het spelen van 1 set) speelt men met een andere partner uit jouw poule. Per wedstrijd is er 1 punt te verdienen, en die worden na de 3 wedstrijden opgeteld. Na de poulefase zullen de beste 2 van beide poules onderling gaan uitmaken wie zich in 2018 de beste (de Master) dubbelspeler/dubbelspeelster van TVHA mag noemen.

Noteer de datum dus in de agenda. Binnenkort bellen we je misschien om je uit te nodigen voor dit mooie evenement. We gaan in week 34 bellen, dus het toernooi van Oosterhout doet nog mee voor jouw dubbelrating. Succes tijdens de komende toernooien, en misschien krijg je tzt een telefoontje van ons.

Sportieve groet van de organisatie van de TVHA Dubbelmasters en tot ziens op zaterdag 6 oktober.

Wendy Van Gestel
Sanne van Rooij
Sander Spanbroek
Martijn Jacobs
Martijn Markus
Mark Rooijakkers

T.V.H.A.

Lessen senioren najaar 2018

Inmiddels is het weer mogelijk om je op te geven voor de tennislessen voor het najaar 2018. Het eerste half jaar hebben we geëvalueerd met onze nieuwe trainer, Bas. Ondanks de late start en enkele opstartproblemen is alles goed verlopen en zijn we van beide kanten tevreden.
Wel hebben we een aantal punten die voor verbetering vatbaar zijn en waar we gezamenlijk het komende half jaar aan gaan werken. Dit betreft onder meer de wijze van opgeven via onze site en een digitale informatievoorziening voor iedereen die lessen volgt. Hier later meer over.
Voor nu kun je je opgeven voor lessen op de dinsdag, woensdag en donderdag. Zoals gebruikelijk worden de lessen in groepen van 4 personen gegeven en kan je kiezen uit 10 of 15 lessen. We starten in de eerste helft van september en zullen dan begin volgend jaar eindigen (afhankelijk van het weer uiteraard).

Opgave kan door het formulier dat op de site is bijgevoegd. Deze kun je digitaal invullen en vervolgens mailen aan de technische commissie via technischecommissie@tvha.nl. We hopen dat iedereen zich weer in groten getale opgeeft, je bent namelijk nooit te oud om nog iets te leren!

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben dan kan je altijd terecht bij de technische commissie, de trainer of bij het bestuur.

 

Lees meer