Technische commissie

De hoofdtaken van de commissie zijn:

Het informeren van de leden over de competitie, wat de competitie precies inhoudt, wanneer die gehouden wordt, wat de mogelijkheden zijn, het verstrekken van papieren om zich op te geven voor de competitie en het samenstellen van de teams, en wat er verder allemaal komt kijken aan begeleiding tijdens een competitiedag. Het informeren van de leden welke activiteiten er zijn binnen de vereniging en wanneer die gehouden worden, deze publicatie vindt plaats op de site van TVHA en via de TennisEmail.

Activiteiten

Competitiedagen: Voor data verwijzen wij naar de activiteitenkalender.

Aanvullende informatie

Binnen het afhangsysteem en met introducélabels (€ 5,00) kun je banen reserveren (zie art. 2, 14, 15 en 16 van het baanreglement). Voor gebruik van de kantine en introducélabels kan je contact opnemen met de BOC, Elly Filius of als de kantine open is bij de mensen achter de bar.

Tennislessen

De tennislessen worden verzorgd door Tim Peters. Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij trainer@tvha.nl, technischecommissie@tvha.nl, Elly Filius, of je kan contact opnemen met de penningmeester.

Tennisles jeugd en senioren

De tennislessen voor de jeugd bestaan uit 32 lessen. Ze starten in maart en gaan behalve de schoolvakanties het hele jaar door met een uitloop naar januari en februari, na de zomervakantie wordt er opnieuw naar de groepsindeling gekeken dit vanwege nieuwe lesroosters van de scholen en de prestaties van de leerlingen. Er wordt gelest in groepen van 4, 6 en 8 personen. Bij de senioren geldt dat de groepsgrootte 4 personen is en bestaat de lessenreeks uit 5, 10 of 15 lessen. Deze worden 2x per jaar aangeboden. U kunt zich opgeven via de site van TVHA. Voor deelname aan de lessen geldt, dat je lid moet zijn van TVHA.

Email: technischecommissie@tvha.nl

Losse artikelen Overzicht