Najaarscompetitie 2024

Deze editie van de Najaarscompetitie bieden we voor alle dagen alleen maar de dubbelcompetitie aan, voor de dinsdag, donderdag en de vrijdag was dat al zo maar nu ook voor de zaterdag. Zo kunnen we meer teams plaatsten en gaat het plannen van de banen ook iets makkelijker. Verder is het een landelijke competitie, alleen de vrijdagochtend wordt door de knltb nog regionaal aangeboden, maar ook die monde al een paar keer uit in spelen buiten de provincie grenzen.

Dit betekent dat de afstanden iets groter kunnen zijn. Voor de vrijdagavonden worden er 5 wedstrijddagen achter elkaar aan gespeeld, net als bij alle andere competitiesoorten, wat voor ons inhoudt dat er maar 6 teams geplaatst kunnen worden. Denk er bij opgave daarom ook alvast over na of jullie eventueel, bij uitloting voor de vrijdag, op de zaterdag zouden willen en kunnen spelen.

Wat nu verder nog van belang is:

  1. Je kunt je opgeven als team of individueel als invaller. Als je je opgeeft als team gaan wij er vanuit dat je overlegd hebt met al je teamgenoten. Bij individuele aanmelding als reserve kijken wij bij plaatsing naar speelsterkte, ervaring en indien van toepassing leeftijd
  2. Als er teveel teams zijn aangemeld zal er rekening worden gehouden met volgorde van binnenkomst. We laten zoveel teams toe als we kunnen plaatsen met toestemming van de bond, rekening houdend met andere activiteiten op de club. Op de dinsdag- donderdag- en vrijdagmorgen beginnen de wedstrijden om 10:00, op vrijdagavond om 19:00 en op de zaterdag spelen we met variabele tijden tussen 10:00 en 16:00
  3. Zoals altijd benadrukken we dat je in teamverband aan een competitie meedoet en daarmee onze vereniging vertegenwoordigt
  4. De KNLTB bepaalt aan de hand van de gemiddelde speelsterkte van het team in welke klasse je ingedeeld wordt
  5. De leeftijdsgrens is 17+, dus iedereen die in 2024 17 jaar wordt kan meedoen aan een seniorencompetitie in 2024
  6. Aan het meedoen aan de competitie zijn kosten verbonden. Deze worden te zijner tijd met jullie verrekend en bestaan uit de teambijdrage voor de KNLTB en het gebruik van nieuwe ballen tijdens jullie thuiswedstrijden

Let op! Bij terugtrekken van een bij de KNLTB aangemeld team worden door de KNLTB kosten in rekening gebracht. Deze kunnen oplopen tot 225 euro en komen in principe voor rekening van het team! Dit geldt ook voor eventueel opgelegde boetes.

Kijk voor meer informatie en regels die van toepassing zijn op de site van de KNLTB.

Speeldag Dinsdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
Datum    10 september 12 september 13 september 14 september
  17 september   19 september    20 september 21 september
  24 september 26 september 27 september 28 september
  1 oktober 3 oktober 4 oktober    5 oktober
  8 oktober 10 oktober 11 oktober 12 oktober
Inhaaldag 15 oktober 17 oktober 18 oktober 19 oktober
    22 oktober 24 oktober 1 november 2 november

Waar kunnen we ons voor opgeven?

Dinsdag Dames dubbel       10:00  
Donderdag Dames dubbel       10:00

 

Donderdag 8&9 comp 17+        19.00  
Vrijdagochtend Gemengd dubbel 50+       10:00  
vrijdagavond

Dames dubbel 17+

Heren dubbel 17+

Dames dubbel 35+

Heren dubbel 35+

Gemengd dubbel 17+ Gemengd dubbel 35+    19.00

Er kunnen 6 teams geplaatst worden!

Zaterdag    Heren dubbel 17+ Heren dubbel 50+ Dames dubbel 17+ / 35+ Gemengd dubbel 17+ / 35+ Variabel  

Heb je over bovenstaande nog vragen, stel ze op technischecommissie@tvha.nl

De inschrijvingstermijn sluit op 5 juni 2024. We zien jullie opgaves zo snel mogelijk verschijnen en hopen op weer gezellige weedstrijddagen.

Vriendelijke groet,
De Technische Commissie

Downloads:

Nieuws Overzicht