Bardiensten en Boetebeleid

In de afgelopen ALV (8 februari 2023) is besloten om over te gaan tot aangepaste regels m.b.t. het inroosteren van bardiensten.

Wanneer het bardienstrooster openstaat voor roostering, zijn de seniorleden jonger dan 70 jaar verplicht om zichzelf in te roosteren. Dit geldt uiteraard niet voor leden die de zelfwerkzaamheid al afkopen en voor de commissieleden/bestuursleden/sponsoren die zich voor vrijstelling hebben aangemeld bij barcommissie@tvha.nl

Voorheen werden de seniorleden die zich níet zelf inroosterden, alsnog door de barcommissie ingedeeld. Dat gaat nu veranderen: wie zich in de 3 weken dat het rooster openstaat NIET zelf inroostert, geeft daarmee aan dat hij/zij geen bardienst wil draaien en diegene betaalt daarvoor het afkoopbedrag van 50 euro. Daarmee krijgt diegene 1 kalenderjaar (jan-dec) vrijstelling van bardienst. Mocht het iemand om technische redenen niet lukken om zelf in te roosteren, dan kan je hulp vragen via barcommissie@tvha.nl. De commissie zal na twee weken openstaan van het rooster nog een reminder per mail versturen om bovenstaande nogmaals te benadrukken.

Kijk hier voor alle informatie omtrent deze wijziging, uitleg over hoe het inroosteren werkt vind je hier.

Nieuws Overzicht